Op deze avond is onder leiding van Wim onder meer geoefend in het plaatsen van een slachtoffer op een schepbrancard of een wervelplank. Hierbij wordt de ‘log-roll’ gebruikt, een techniek waarmee een slachtoffer gekanteld kan worden terwijl de wervelkolom ‘onbeweeglijk’ blijft. Voor de foto’s van deze avond zie hier.