De EHBO-vereniging Rockanje organiseert voor iedereen die daar belangstelling voor heeft, een aantal gratis toegankelijke thema-avonden.
De eerste thema-avond vindt plaats op donderdag 17 januari 2013 van 20.00 uur tot 22.00 uur, in het naast de Welkomkerk gelegen jeugdcentrum “de Til”, Hoogvlietlaan 21 te Rockanje, en staat geheel in het teken van koudeletsels.

De kaderleden, de Lotus en het bestuur ontvangen u deze avond met een kopje koffie of thee, waarna er uitgebreid wordt ingegaan op alle mogelijke letsels en de behandeling daarvan welke u tijdens de winterperiode kunt tegenkomen. Naast de bijstand die de EHBO-vereniging tijdens de vele Rockanjese evenementen verleent, wil zij ook doormiddel van de thema-avonden haar erkentelijkheid tonen aan haar vele donateurs.

Aanmelden
Om enigszins een indruk te krijgen van de hoeveelheid gasten die wij deze avond mogen ontvangen, verzoeken wij u om u uiterlijk 14 januari 2013 aan te melden via ehborockanje@gmail.com of telefonisch bij het secretariaat op nummer 0181-403942.

Klik hier om u aan te melden per email