KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

 

 

 

 

Afdeling Rockanje

Voorwaarden EHBO assistentie bij evenementen

 De EHBO afdeling Rockanje stelt voor het verlenen van assistentie bij het door u te organiseren evenement een aantal voorwaarden die onderstaand worden vermeld en belangrijk zijn voor een goede dienstverlening.

 • Mocht uw organisatie de beschikking hebben over een onderkomen dat ingericht kan worden als EHBO post, dan moet deze ruimte voor de deelnemers en het publiek duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn en voor de hulpdiensten goed bereikbaar zijn.
 • Aanwezig moeten zijn:
  • Minimaal vier goede stoelen.
  • Een lange tafel/massagetafel.
  • Stromend water of voldoende schoon water op voorraad.
  • Koelkast/vriezer voor het koel houden van ijs/coldpacks.
  • Elektriciteitsaansluiting en voldoende verlichting.
  • Brandblusser in de directe omgeving van de EHBO post
 • Wanneer u zelf niet over een geschikte ruimte beschikt kunnen wij eventueel in overleg tegen vergoeding  zorgen voor accommodatie.
  Dit moet dan wel vier weken voor het evenement worden aangevraagd.
 • Bij hulpverlening in het veld of langs een route zorgt de organisatie van het evenement indien nodig in overleg voor passend vervoer.
 •  De EHBO -ers worden van voldoende consumpties voorzien.
 • Bij twee of meer aansluitende dagdelen zorgt de organisatie voor een lunch of warme maaltijd.
 •  De EHBO-ers werken in principe in teams van 2 personen.
 •  De overeengekomen vergoeding dient uiterlijk op de datum, welke genoemd wordt in de bevestiging welke u als organisatie ontvangt, op de rekening van de EHBO Rockanje te zijn bijgeschreven.
 •  Als u de aanvraag schriftelijk bij ons bevestigt gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

U kunt deze voorwaarden ook downloaden